Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltató adatai

Rövidített név: Tekeresi Kft.
Székhelye: 7677 Orfű, Petőfi u.6.
Cégjegyzékszám: 0209067754
Adószám: 12729003-2-02

Főtevékenység: 5510 szálláshely szolgáltatás

Ntak regisztrációs szám: KO19009404
Működési engedély száma:

2. Általános szabályok

2.1. A jelen “Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek és azok szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2. A jelen “Általános Szerződési Feltételek” a Tekeresi Kft. által üzemeltetett “Mecseki Diákszállás” foglalásaira érvényesek.

2.3. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Megrendelő, (a szálláshely jellegéből adódóan többnyire a pedagógushoz hozzá tartozó csoport, melynek tagjai diákok) továbbiakban Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen- a feltételek teljesülése esetén- szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek). Szállásközvetítő portálokon keresztül leadott megrendelések esetén a Portál által megküldött visszaigazolásban szereplő Vendég a Szerződő fél.

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy- ide nem értve a Szállásközvetítő Portálokat- a továbbiakban, mint Közvetítő a saját nevében adja le a Szolgáltatónak, az együttműködési feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Szolgáltató foglalást online foglalási rendszerén keresztül, e-mailben, továbbá telefax, telefon vagy postai levél formájában, valamint szállásközvetítő portálokon keresztül (írásban) fogad el. Online foglalási rendszeren keresztül leadott foglalás esetén kérjük, hogy a foglalási űrlapon megadott adatok helyességét, különösen az elérhetőségi és érkezési adatok vonatkozásában ellenőrizni szíveskedjen! Visszaélések elkerülése végett, amennyiben a vendég a foglalásban megadott telefonszámon, ill. e-mail címen nem elérhető vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul és így nincs lehetőség a foglalás jogszerűségének megerősítésére a szállásadó fenntartja a foglalás törlésének jogát, mellyel az elszállásolásra vonatkozó jogigény is megszűnik.

4.2. A szerződés a Vendég foglalására a Szolgáltató által írásban megküldött ajánlat elfogadásával és annak megerősítésével írásban megkötött szerződésnek minősül, egyidejűleg a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) elfogadását is jelenti. Szállásközvetítő portálokon keresztül leadott foglalás esetén a szerződés a közvetítő által megküldött visszaigazolás napján a visszaigazolásban szereplő Vendéggel, mint Szerződő féllel jön létre és az ezen foglalások alapján létrejött szerződésekre is a Szolgáltató honlapján megtalálható Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

4.3 Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szállásfoglalás visszaigazolásában meghatározott összegű előleg fizetését kösse ki. Amennyiben az előleg a visszaigazolásban kitűzött határnapig nem érkezik be, akkor a Szolgáltató a szerződést egyoldalúan felmondhatja, ebben az esetben az ajánlati kötöttsége és szolgáltatási kötelezettsége megszűnik. Az előleg meg nem fizetése esetén a szerződés Szolgáltató általi írásbeli felmondása hiányában a foglaláskor létrejött szolgáltatási szerződés továbbra is érvényben marad és a vendég általi lemondás illetve meg nem jelenés esetén a szerződés  5. pontjában meghatározott kötbér fizetési kötelezettségek érvényesek.

4.5. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.5.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.5.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.6 A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5. Lemondási feltételek

5.1. A megrendelt szállás kötbér fizetése nélkül az érkezés napját megelőző 60. napon túl mondható le vagy módosítható, ebben az esetben a foglalásban kikötött és megfizetett előleg összege visszafizetésre kerül. Lemondást és módosítást kizárólag írásos formában tudunk elfogadni.

5.2 Az érkezést megelőző 60. napon belüli lemondás esetén a fizetendő kötbér a teljes foglalási érték 50%-a.

5.3 Lemondás vagy a lemondás elmaradása esetén a kötbér fizetésétől függetlenül a szállásadó elszállásolási kötelezettsége megszűnik és jogosult az igénybe nem vett szobát más vendég részére kiadni.

5.4 Ha a Szerződő fél a szálláshely szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik.

Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 óráig nem érkezik meg, vagy írásban nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesíthet. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

5.5. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek, csomagajánlatainak foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

5.6. Szállásközvetítő portálokon (booking.com, szallas.hu, stb) keresztül leadott foglalások esetén a lemondási feltételek a fentiektől eltérőek lehetnek és ezen szerződések esetén a foglalás időpontjában a portálokon megjelenő adatlapunkon szereplő és a visszaigazolásban is meghatározott lemondási feltételeket alkalmazzuk.

6. Árak

6.1. A honlapunkon meghirdetett előfoglalási árak kizárólag az érkezés napját megelőző 45. napnál korábbi foglalásokra érvényesek.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett  áthárítja a Szerződő félre.

6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a honlapunkon (www.orfu-diakszallas.hu) kerülnek meghirdetésre. A kiemelt időszakokra  történő foglalások esetén szolgáltató egyedi árakat alkalmaz, melyről a recepción vagy a mecsekidiakszallas@gmail.com email címen kérhet részletes felvilágosítást.

6.5. A szállásportálokon és egyéb hirdetési felületeken megjelenő árak tájékoztató jellegűek és esetenként csak meghatározott feltételek teljesülése esetén érvényesek. A megrendelt szolgáltatásra vonatkozó árak minden esetben a szolgáltató által saját rendszeréből küldött visszaigazolásban kerülnek rögzítésre, ezeket az árakat a szolgáltató változatlan feltételek mellett az érkezés napjáig garantálja. Amennyiben a szolgáltató saját rendszeréből küldött visszaigazolásban szereplő árak magasabbak, mint az egyéb felületeken közölt ár, ami alapján a Vendég az adott szolgáltatást megrendelte, úgy a Vendég a szolgáltató által küldött visszaigazolás napjától számított 3 napon belül a szolgáltatást minden további jogkövetkezmény nélkül kötbérmentesen lemondhatja.

7. Családi kedvezmények

0-3 éves korú gyermekek számára a szállás ingyenesen biztosított.

8. Fizetés módja, garancia

8.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére érkezéskor vagy a Szolgáltató döntése alapján legkésőbb az igénybevételt követően, a szálláshelyből történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.

8.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;

a) kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére

b) Vendég a szállás megrendelésével illetve az előleg megfizetésével elismeri a jelen feltételek szerint szolgáltatási szerződés létrejöttét és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 5. pont szerint fizetendő kötbér összegét az általa megfizetett előleg összegéből Szolgáltató levonja.

8.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy

  1. a) bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogadásra meghirdet. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Szolgáltató számlavezető Bankjának a Vendég érkezési napján érvényes valuta vételi árfolyamán történik.
  2. b) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, utazási csekk, továbbá külön szerződés alapján; kupon, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja.

8.4. Előleg fizetéssel biztosított foglalás lemondása esetén Szolgáltató a megfizetett előleg összegéből visszafizetést teljesít. A visszafizetésre kerülő összeg

  1. a) a befizetett előleg teljes összege akkor, ha a Szerződő fél az 5. pontban leírtak alapján kötbér fizetésére nem kötelezett,
  2. b) a befizetett előlegnek az 5. pontban meghatározott kötbért meghaladó része, ha a Szerződő fél a szállást az 5. pontban meghatározott kötbérmentes lemondási időn túl mondja le.

A visszafizetést Szolgáltató a Szerződő fél által megadott számú bankszámlára történő banki átutalással teljesíti a jogalap tisztázását követő 10 munkanapon belül.

8.5. Bármely  8.2. – 8.4. pontban meghatározott fizetési és visszafizetési mód alkalmazásával kapcsolatban felmerült költség a megrendelőt, mint Szerződő felet terheli.

9.  A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9.1 A Vendég a szálláshely szobáit az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out).

10. Háziállatok, dohányzás

10.1. A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat csak előzetes egyeztetést követően vihető be.

10.2. A Szolgáltató szálláshely teljes épülete nem dohányzó terület, ezért az épületben tilos a dohányzás.

10.3 Amennyiben a Vendég a dohányzási tilalmat megszegi és ennek következtében az épület tűzbiztonsági berendezése működésbe lép vagy az épület berendezéseiben kár keletkezik az okozott kárt és költséget a Vendég távozás előtt megfizetni köteles.

11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásaira szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, létesítményt illetve eszközöket,

b) a Vendég a szállás és szolgáltató hely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival vagy más Vendégekkel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,

c) a Vendég fertőző betegségben szenved,

d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

e) a Vendég a 22 óra után a jegyző által kihirdetett „csendrendeletet”  megszegi és ezzel a falu nyugalmát bármilyen módon megzavarja

f) a Vendég a lakóövezet közelsége miatt nem tartja be a kültéri zenehallgatási tilalmat

11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

12. Elhelyezési garancia

12.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

12.2. A Szolgáltató köteles;

a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

b) térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére

c) transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez

12.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

13. A Vendég betegsége, halála

13.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

13.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

14. A Szerződő fél jogai

14.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

14.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szállás és szolgáltató helyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

14.3 A Vendég panasztételi joga a szállás és szolgáltató helyről történt távozását követően megszűnik.

15. A Szerződő fél kötelezettségei

15.1. Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

15.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt/kísérő felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató létesítményeiben.

16. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

17. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.

18. A Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató köteles;

a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerint teljesíteni

b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

19. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

19.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a szálláshely épületén belül a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

19.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

19.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálláshelyen, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

19.1.3 A parkoló igénybe vétele a Vendég kockázatára történik, a Szolgáltató a parkolóban bekövetkezett károkért felelősséget nem vállal!

19.1.4. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell az üzemeltetőnek, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

19.2. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli. A kijelentkezést követően a szobában hagyott bárminemű élelmiszert az általános szállodai protokoll szerint hulladékként kezeljük, használati tárgyakat külön díjazás ellenében 14 napig megőrizzük és azt a vendég írásban megerősített kérésére és a vendég költségére futárszolgálat igénybe vételével a megadott címre utánküldjük.

19.3 A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár vagy igénybe vett szolgáltatás árának a hússzorosa, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

20. Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta – a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.

21. Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

22. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

23. Weboldal

23.1 Hivatkozások és linkek

A Szolgáltató nincs befolyással a weboldalain belinkelt vagy hivatkozott, harmadik fél tulajdonában lévő anyag megtervezésére és tartalmára.

23.2 Szerzői jog

A weboldalak, a felhasznált diagramok, képek és logók elrendezését, illetve az egyéni hozzájárulások gyűjteményét szerzői jog védi. Bármely olyan tárgyaknak egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő átmásolása vagy felhasználása, mint a diagramok, képek vagy szövegek, nem engedélyezett a Szolgáltató beleegyezése nélkül. A szálláshelyen készült fotók, videók marketing célból előzetes engedélykérés nélkül felhasználható.